Hvorfor kjøpe varmepumpe ?

Det er flere gode grunner til å kjøpe en varmepumpe : 

  • Økonomii : Få ned strømforbruket på oppvarming. 
  • Jevn og behagelig varme i bolig
  • Kjøling på sommer
  • Luftrensing og bedre inneklima