Hvorfor handle av oss ?

  • Vi har kunnskap i alle ledd, antagelig langt utover det vanlige
  • Veldig flinke og dyktige montører som sjefen er stolt av. 
  • Gode produkter fra seriøse importører
  • Sunn drift av solid firma
  • Lang erfaring i bransjen.

Når vi er på befaring eller gir deg anbefaling på type varmepumpe i din bolig, er det ut i fra erfaring med våre produkter og med tanke på hva som blir bst i din bolig. Det er alltid et kost/nytte perspktiv på kjøp av varmepumpe, og siden vi har så mange modeller, er det lett å finne bra pumper til din bolig. 

Ofte er design en viktig faktor hos mang kunder, og ofte har kunder stt seg ut en "sjult"plassering av inne og utedel. I noen få tilfeller kan det være en ok plassering, men pumpen skal varme og kjøle bolig, "puste" riktig, og plasseres slik at den gjør en god jobb. Vår jobb er å komme med gode løsninger og pumper som passer best i boligen. 

En smart selger, ville antaglig vært med på kundene sine ønsker lagt oftere enn det vi gjør. Er det en dårlig plassering, sier vi det, selv om dette kanskje reduserer muligheten for å få til et salg. Men vi vet at om kunden får viljen sin, og i etterkant blir misfornøyd med plassering eller ytelser, så er ingen tjent med det