Panasonic luft / vann varmepumper

Luft / vann varmepumper passer til nye og gamle boliger med eksempel vannbåren varme i gulv og eller radiatorer 

Fordel med luft / vann varmepumpe er at du får enda jevnere varme da vannet i seg selv blir et varmemagasin, og i tillegg får du brukt varmepumpen på sommer til å varme tappevannet. Avhengig av hvor mange som bruker varmtvann til dusjing / badekar, så kan man på en enebolig spare 2.000-4.000 kr pr år bare på tappevannet. På 10 år er det 20.000 til 40.000 kr bare på det. Så kommer den store besparingen på oppvarmingen i tillegg, hvor man kan spare 10.000 til 20.000 kr pr år i oppvarming ( spørs på størrelse på bolig, isolasjon osv ) 

Selv om det er en stor investering å sette inn et luft / vann anlegg, gir det også store besparelser. 

Man kan også søke Enova om støtte, sjekk med Enova hva som gjelder i dag

Om du tenkeer luft / vann varmepumpe blir for stor investering, så kan kanskje en multisplit luft / luft varmepumpe være noe ? Selv synes vi dette kan være en vel så god løsning i mange hus. Men det spørs litt på boligen og hva du eventuelt har i fra før. 

Godkjent Energimåler

Få støtte fra ENOVA ved å installere en Panasonic Luft/ Vann Varmepumpe.
Gjelder den nye H-generasjon. Fra 3kW- 16kW. Splitt og Alt-i-ett
Støtteordningen fra Enova har godkjent Panasonic`s H-Generasjon! Motta din støtte ved å følge instruksene på denne nettsiden. https://tilskudd.enova.no/Tiltak/1