Miniventilasjon

Om du plages av kjellerlukt eller kondens på vinduer er miniventilasjon for de aller fleste en billig og effektiv løsning. Vi tilbyr miniventilasjon fra produsentene Fujitsu og Mitsubishi Electric, som begge er velprøvde og energieffektive leverandører av miniventilasjon.
Med miniventilasjon installert kan du forvente utskifting av opp mot 105 kubikkmeter luft per time. Miniventilasjonsanlegg gir derfor en effektiv måte å skifte ut innestengt "kjellerlukt" med frisk luft utenfra - og kan av de fleste handy personer installeres på under 2 timer. Om du har behov for miniventilasjon og ønsker profesjonell montering kan vi selvfølgelig også sende med en montør for å sikre maksimal effekt.

Mange fordeler med miniventilasjon


Om du eller noen i husstanden er plaget av allergi så kommer miniventilasjon med filter som fjerner støv og partikler før uteluften slippes inn i boligen. Kostnaden for miniventilasjon er også lavere, og installering av miniventilasjon er fort gjort. Utstyret er også veldig energieffektivt, og effekten av miniventilasjon vil være merkbar allerede etter første time.

Miniventilasjon er også effektivt for å redusere radongass


Om du har mistanke om radongassforekomst eller har fått påvist nivå av radongass kan miniventilasjon hjelpe. Miniventilasjon har i flere tilfeller vært en billig løsning for privatpersoner for å bekjempe for høye nivåer av radongass.

Brosjyre :