Fortsatt kaldt

Fortsatt kaldt

Er det noe særlig kaldere enn -10 grader, er det ikke så lett å gjøre en god jobb. I de tilfellene vil vi ringe til kundene som skal ha montering og drøfte dette. Vi mener det er bedre å utsette jobben da dette hjelper til med å holde en høy kvalitet på jobben. 

15.01.2016 20:50