Testvinner 2017-2018 : Panasonic HZ25TKE

Testvinner 2017-2018 : Panasonic HZ25TKE

https://www.bestitestguiden.com/tester-pa-beste/varmepumpe.html

https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/happening/panasonics-flagship-har-blitt-testet-av-sp/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testet Panasonics nye Flagship-varmepumper. Konklusjonen er at det ikke finnes noen modeller på markedet som er like energieffektive eller har større potensiale til å senke strømregningen. I tillegg er Panasonics løsninger nesten fem ganger så effektive som tradisjonelle oppvarmingssystemer basert på direkte strømoppvarming.

Den nyeste modellen i Panasonics Flagship-sortiment har gjennomgått en omfattende test hos SP, der blant annet produktenes årlige COP (Coefficient Of Performance)-verdi ble målt. COP-verdien illustrerer den energieffekten i  kW som produseres per tilført kW. Denne verdien kan sammenlignes med strømoppvarming, der 1 kW strøm som tilføres gir 1 kW med varme.

Jo høyere COP, desto større besparelser oppnår man. Modellen ble testet i Malmö, Borås og Luleå for å sammenligne regionale klimaforskjeller. Panasonics varmepumpe fikk høyest karakter av alle pumpene som hittil har blitt testet på alle de tre stedene. Modellen ble testet i henhold til SPs nyeste testmode, som på en tydelig og rettferdig måte viser en årlig COP-verdi for de tre oppmålte stedene. I testen gikk SP ut fra et hus med årlig varmebehov på 11 410 kW/h i Malmö, 13 407 kW/h i Borås og 15 400 kW/h i Luleå. Resultatet for Panasonics Flagship-modell ble 4,63 i Malmö, 4,13 i Borås og 2,53 i Luleå. Dette er det høyeste resultatet som noensinne har blitt målt og viser at Panasonics varmepumpe gir den beste besparelsen, både for lommeboken og miljøet. Testresultatene vil om kort tid publiseres på den svenske Energimyndighetens nettsted.

18.03.2018 12:42