Tusen takk til alle våre kunder : 2018 var et fantastisk år for oss

Tusen takk til alle våre kunder : 2018 var et fantastisk år for oss

Vi har over doblet omsetning i forhold til 2017 og 2016. Det skyldes forrige vinter friskt i minne, og den ekstremt varme sommeren. Vi lelverte ekstremt med pumper til kjøling og varme i sommer, og når PAnasonic kom med oppgradert toppmoldell, nye HZ25UKE, og en knallbra gulvmodell, så ble omsetningen over doblet. 

Fyring med fossilt går mot slutten og vi satser nå også hardt på luft til vann pumper. 

Vi håper på å finne en ny medarbeider så fort som mulig, men å få tar i dyktige folk er ikke lett. Vi stiller også høyt krav til en ny ansatt. 

I tillegg vil vi i løpet av sommeren investere i en ny og litt større hall, til lager og parkering innendørs, for å få mer effektive dager. Vi prøver å ha stort sett alle modelene til Panasonic og Mitsubishi på lager, men med så stor øking av omsetning, trenger vi større plass. 

Det forventes at 2019 blir minst like bra som 2018, så det blir nok et spennende år :) 

03.01.2019 09:59