Hvorfor kjøpe varmepumpe ?

Det er flere gode grunner til å kjøpe en varmepumpe : 

  • Økonomii : Få ned strømforbruket på oppvarming. 
  • Jevn og behagelig varme i bolig
  • Kjøling på sommer
  • Luftrensing og bedre inneklima

Hvor er det fornuftig å installere varmepumpe ?

  • Store og normale boliger med stort oppvarmingsbehov
  • Boliger med kjølebehov

Hvor er det ikke fornuftig å installere varmepumpe ?

  • Liten leilighet, med veldig lavt strømforbruk, du vil antagelig ikke spare inn pumpen på pumpens levetid
  • Terrassehus og leiligheter som ikke får lov av styet å montere utedelen noe sted ( noen får lov på terrassen )