Avriming, lyder og intervaller :

Flere Panasonic-modeller, bruker innimellom litt lang tid på avriming. Dette er normalt, emn kan oppelves som sjenerende eller for lang tid før den starter opp i varmedrift igjen. Dette er normalt. På de værste periodene, kan pumpen varme i 40 minutter og avrime i nesten 20 minutter. Dette er ikke normalen, men det kan bli denne intervallen i spesielle værforhold. 

Det er en mulighet for å endre avrimingsprogrammet på maskinen, det må en tekniker i så fall gjøre. Da vil maskinen i snitt avrime litt oftere men også litt kortere. I noen få tilfelle kan det være bedre. 

Oppsett av Wifi, Panasonic Comfort Cloud :

Panasonic Norge First-Line Support: +47 69 67 61 00

Du kan ringe Panaosnic support, de vil hjelpe deg med Wifi-oppsettet om du ikke får det til selv. 

Anbefaler at du leser manualen først, og forsøker og ser på video som ligger over her. Da har de fleste fått det til. 

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Panasonic og Tibber :

Les her :

https://support.tibber.com/nb/articles/5898241-panasonic-comfort-cloud-power-up

lagt til handlevogn