Avriming, lyder og intervaller :

Flere Panasonic-modeller, bruker innimellom litt lang tid på avriming. Dette er normalt, emn kan oppelves som sjenerende eller for lang tid før den starter opp i varmedrift igjen. Dette er normalt. På de værste periodene, kan pumpen varme i 40 minutter og avrime i nesten 20 minutter. Dette er ikke normalen, men det kan bli denne intervallen i spesielle værforhold. 

Oppsett av Wifi, Panasonic Comfort Cloud :

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Panasonic og Tibber :

Les her :

https://support.tibber.com/nb/articles/5898241-panasonic-comfort-cloud-power-up