Feilsøk på varmepumpe :

Feilsøk utføres mot timebetaling, kjøregodtgjørelse og eventuelt deler / materiell

Vi har en fastpris på dagtid ( 8-17 ) på 2000 kr inkl mva, for kjøring / oppmøte og inntil 1 time feilsøk. 

Ønsker du etter 17 eller helg, koster det fra 1000 kr i tillegg. 

Det er generelt alt for lite feil på pumper før de blir gamle, ofte 10-15 år. Vi har ca 50 "vrak-pumper" på lager, og kan i noen tilfeller hjelpe til med brukte deler for å holde liv i en gammel pumpe en stund til, uten at det koster for mye. Du får da delen uten kostnad, men må betale for arbeidet. 

Viktig information før du ringer etter service :

Mange opplever at varmepumpen stopper opp i 5-10 minutter og starter opp igjen.

I denne perioden blinker gjerne en lampe på innerdelen.

Dette kalles avriming og er nødvendig for at utedelen ikke skal bygge opp is.

Avriming programmet er aktivt i ute- temperaturer under +7C avhengig av modell og merke. Noen modeller har faste avrimingsintervaller og andre har behovstyrt avriming. På det hyppigste vil man kunne oppleve avriming hver 40 minutt.

Mange opplever en lyd i varmepumpen som et "poff" eller smell. Dette er en del av prosessen og skjer når ventiler åpner for varm gass til utedelen.

Om man følger med på utedelen når dette foregår vil man se at det renner vann fra bunnen. Dette er IKKE en lekkasje men isen på radiatoren som smelter.

Hvis du kjenner deg igjen i punktene over vil vi gratulere deg med et velfungerende anlegg!

Vi får mange henvendelser i kuldeperioder, vi ber deg derfor ta en ekstra sjekk av innstillinger på varmepumpen før du ringer. Se at din varmepumpe står innstilt på varmedrift (HEAT på Panasonic, SOL på Mitsubishi og Toshiba ). Føler du at varmepumpen ikke gir nok varme vil det hjelpe å øke viftehastigheten (FAN på fjernkontrollen).

Hilsen Service-avdelingen.

Feilkode -avlesning på Panasonic

På Panasonic sine modeller, er det enkelt å avlese feilkoder. Man trykker inn og holder "Check"- knappen nederst på kontorllen, til det blir to streker i displayet hvor temperatur-innstillingen. Deretter peker man fjernkontrollen mot innedelen og så trrykker man på piltast opp eller ned ( ved timer-delen ) på fjernkontrollen gjentatte ganger. Hver gang man trykker skal det komme ett PIP. Man fortsetter så å "bla" på feilkodene med piltast, antagelig sier det PIP PIP PIP på en kode. Da har man funnet koden, som da står i displayet på fjernkontrollen. Enten en "F" eller en "H" og så et tall bak, eksempel F91, eller H23. 

Feilkoder Mitsubishi

Mitsubishi: Feilkodeminne funksjon med Fjernkontrollen og sletting av feilkoder.

Følgende prosedyre:

  1. Slå av varmepumpen med Fjernkontrollen.
  2. Holde inn «MODE» og «TEMP +» knappene samtidig, og trykk på «reset».

        

Fortsett holde inne «MODE» og «TEMP +» knappene inntil alle symbolene dukker opp på displayet på fjernkontrollen.

Slipp alle knappene.

Da vil det komme opp 24c med alle symbolene i displayet. Inndelen skal pipe 1 gang, hvis ikke trykk on/off knappen 1 gang så skal innedel pipe. Da sjekker den inndelen for feilkoder, tar ca 1 minutt. Kommer det ingen pip eller blinken fra Innedel, Så er det ikke noen feilkoder på Inndelen.

Skal du sjekke utedelen for feilkoder, trykker du på Temp+ knappen opp til 25c, Innedel skal pipe 2 ganger, hvis ikke trykk on/off knappen, 2 ganger så skal innedel pipe. Da sjekker den utedelen for feilkoder, tar ca 1minutt. Kommer det ingen pip eller blinken fra Innedel, Så er det ikke noen feilkoder på utedelen.

  1. For å slette eventuelt feilkoder må du stå i feilkodeminne funksjonen (24c eller 25c der den piper).                 
  2. Trykk deretter på «Emergency operation» knappen på innedelen så kommer det et pip fra Inndelen.

Da skal anlegget være slettet for feilkode. 

For å fremkalle feilkode, gjøres samme prosedyre frem til punkt 3.

Ta av og på spenningen til anlegget, og prøve å starte anlegget i varmedrift.

lagt til handlevogn