Feilsøk på varmepumpe :

Feilsøk utføres mot timebetaling, kjøregodtgjørelse og eventuelt deler / materiell

Timeprisen er på 990kr inkl mva. Faktureres pr påbegynte halvtime. 

Oppmøte koster fra 790 kr. 

Vi utfører feilsøk på de fleste merker.  

Har du en eldre pumpe som ikke virker som den skal, så kan vi feilsøke på den. Det tar som regel 1-2 timer å finne ut hva som kan være feil, og deretter må det eventuelt skaffes deler, eller utbedre feilen.

Det er generelt alt for lite feil på pumper før de blir gamle, ofte 10-15 år. Vi har ca 50 "vrak-pumper" på lager, og kan i noen tilfeller hjelpe til med brukte deler for å holde liv i en gammel pumpe en stund til, uten at det koster for mye. Du får da delen uten kostnad, men må betale for arbeidet. 

Viktig information før du ringer etter service :

Mange opplever at varmepumpen stopper opp i 5-10 minutter og starter opp igjen.

I denne perioden blinker gjerne en lampe på innerdelen.

Dette kalles avriming og er nødvendig for at utedelen ikke skal bygge opp is.

Avriming programmet er aktivt i ute- temperaturer under +7C avhengig av modell og merke. Noen modeller har faste avrimingsintervaller og andre har behovstyrt avriming. På det hyppigste vil man kunne oppleve avriming hver 40 minutt.

Mange opplever en lyd i varmepumpen som et "poff" eller smell. Dette er en del av prosessen og skjer når ventiler åpner for varm gass til utedelen.

Om man følger med på utedelen når dette foregår vil man se at det renner vann fra bunnen. Dette er IKKE en lekkasje men isen på radiatoren som smelter.

Hvis du kjenner deg igjen i punktene over vil vi gratulere deg med et velfungerende anlegg!

Vi får mange henvendelser i kuldeperioder, vi ber deg derfor ta en ekstra sjekk av innstillinger på varmepumpen før du ringer. Se at din varmepumpe står innstilt på varmedrift (HEAT på Panasonic, SOL på Mitsubishi og Toshiba ). Føler du at varmepumpen ikke gir nok varme vil det hjelpe å øke viftehastigheten (FAN på fjernkontrollen).

Hilsen Service-avdelingen.

Feilkode -avlesning på Panasonic

På Panasonic sine modeller, er det enkelt å avlese feilkoder. Man trykker inn og holder "Check"- knappen nederst på kontorllen, til det blir to streker i displayet hvor temperatur-innstillingen. Deretter peker man fjernkontrollen mot innedelen og så trrykker man på piltast opp eller ned ( ved timer-delen ) på fjernkontrollen gjentatte ganger. Hver gang man trykker skal det komme ett PIP. Man fortsetter så å "bla" på feilkodene med piltast, antagelig sier det PIP PIP PIP på en kode. Da har man funnet koden, som da står i displayet på fjernkontrollen. Enten en "F" eller en "H" og så et tall bak, eksempel F91, eller H23. 

lagt til handlevogn